Blogia
A cova do congro

"Morir todavía", nom era umha gran película. Pero tem umha de esas esceas que um nom esquece : o detective Kenneth Branagh localiza ó ex-sicólogo Robin Williams, que cambóu de vida e trabalha agora num matadoiro. O detective fala có desencantado carniceiro mentras morde, nervosamente, um bolígrafo. O carniceiro observa o gesto, e ofrécelhe un cigarro. “Estou deixando de fumar”, dí o detective. Entón o ex-sicólogo dilhe : “Um nom está deixando de fumar. Um é fumador ou nom fumador. Decida cal deles é vostede, e séxao”.
En épocas de cambio, a frase tem para mín a contundencia de um provervio chinés e a beleza de umha montanha : sinxela de admirar, difícil de subir.

0 comentarios