Blogia
A cova do congro

A causa do universo

Descobro (sen querer) a causa do universo. E a causa do meu descobremento. E a causa de esta causa. Nom pode ser doutra forma.

0 comentarios