Blogia
A cova do congro

Para sempre

“Isto nom é para sempre”, dígome. “Date conta. Nom pode durar. Volta á realidade”.
Pero contéstome : “¿Qué é para sempre? ¿O meu trabalho é para sempre? ¿A minha comida de hoje? ¿O vaso de auga que bebo?”
Nada é para sempre. Todo é instantáneo. É para o agora. Sen embargo, todo o instantáneo, todo o que nos pasa, o que pasa por nós, cámbianos, e o cambio permanece en nós. E nada pode ser coma antes. Nin de ningumha outra forma. O que pasa, queda.
Para sempre.

0 comentarios