Blogia
A cova do congro

Tautologías (I)

"Os excesos son malos"
A velha máxima Aristotélica do justo termo medio. Certa. Tautológica.
Cómo se mide um exceso? "O exceso de sucre fai dano". Pero canto sucre é exceso? Umha cucharada ó día? Dúas? Um kilo? O médico diría umha cantidade, ponhamos 100 gramos. Pero cómo se fijóu esa cantidade?. Porque alguén fixo um estudo en que concluíu que, a partir de 100 gramos ó día, o sucre fai mal. Logo : máis de 100 gramos é exceso. I entón a máxima queda "o sucre numha cantidade tal que fai dano fai dano".

0 comentarios