Blogia
A cova do congro

Genealogía do mito (Kurgans III)

Genealogía do mito (Kurgans III) Ó igoal que os Kurgans, o poder dos templarios comezóu a asustar aos gobernantes europeos, que, no século XIV ilegalizaron a orde, e ejecutaron ó último maestre, Jacobo de Molay. Desprovisto da súa facción de acción directa, a masonería tivo que pervivir de forma máis sutil como sociedade segreda, para poder gardar o saber hermético que posuían. Así a dupla EIRENE/EDLAR (Paz e Águia) forma parte do ideario das logias masónicas, i é a base da política de intervención social dos séus componentes, que na versión máis vulgar se consideran águias que levan a paz á sociedade.
Masón era, en segredo, um dos persoajes máis contradictorios do inicio do pasado século. Adalid da racionalidade, e conocido polo seu máis famoso persoaje, o detective Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle era a mente hermética máis importante da súa época. Ainda que a súa afección polo ocultismo o levóu ao ridículo público cando déu crédito á famosa falsificación das fadas de Cottingley e aos poderes psíquicos de Houdini, Sir Arthur deijóunos o máis fermoso retrato de Edl-ar que conservamos. Na súa novela Un escándalo en Bohemia, aparece um misterioso persoaje que, en palavras do propio Watson é, para Shelock, a mulher (como fora, para Leonardo, Mona Lisa). Esta mulher, única capaz de vencer á inteligência de Sherlock Holmes, auténtico retrato do andrógino, a monstrua, a mulher que pensa coma um home, nom podía ter outro nome que a dupla hermética da masonería e ‘demo’ kurgan : Irene Adler.

P.S. O persoaje de Irene Adler en Escándalo en Bohemia, está rodeado de outras curiosidades :

- Irene Adler vive no Pabellón Briony. Briony (en castelán “nuez blanca”), é umha planta monoica (masculina e feminina á vez) utilizada dende antigo polos alquimistas na fabricación de filtros e velenos. De feito, a raíz do briony tem muita semelhanza coa mandrágora, ainda que mentras a mandrágora semella um home, a raíz da briony é andrógina, e por iso a planta recevía, en inglés, os nomes “mandrake” ou “womandrake” segundo a forma da raíz.
- Irene Adler, casa finalmente con Godfrey Norton. God-frey, literalmente “monje de Deus”. Norton, vem de NorthTown. Ó norte de Inglaterra está Escocia, cuna da masonería británica (o “rito escocés antiguo y aceptado”).
- Godfrey Norton nom trabalhaba en calquera sitio, senón que era advogado “del colegio de abogados de Inner Temple”. Inner Temple era um dos catro colegios de advogados que había en Londres, pero que sinifica, literalmente, o templo ou Temple interior.
- Cando vai a espiar a Irene Adler, Holmes disfrázase : “caracterizado de mozo de caballos, en busca de colocación. Existe entre la gente de caballerizas una asombrosa simpatía y hermandad masónica. Sea usted uno de ellos, y sabrá todo lo que hay que saber”
- Irene Adler casa na igrexa de Santa Monica, en Edgware Road. En Londres nom había nengumha igrexia de Santa Mónica. O que sí había, bastante preto, era a igrexia de San Agustín, patriarca do catolicismo, e conocido misógino, que era, casualmente, filho de Santa Mónica. A sustituçom de um misógino pola súa nai, parece umha reivindicaçom do papel feminino na religión.

1 comentario

irene adler -

“Jacques Cazzote nasceu o 17 de outubro de 1719 en Dijon e morreu em Paris o 25 de setembro de 1792. Caracterizou-se polo seu marcado interesse polas ciéncias ocultas, assi como também por todas as prácticas própias dos iluminados.” Maçon, naturalmente.

o dianho pregunta a don álvaro de las maravillas “che vuoi?”, irene adler a sherlock holmes: “are you sherlock holmes?” e lucas corso a irene adler: “¿quién eres?”. ora bem, que talvez nom era todo umha questom de identidade[?].