Blogia
A cova do congro

Armonía paleolítica

Ofrézo-te a musicalidade gutural dum berro
A cambio dum arpegio de queixumes.
Silencio.
E façamos um acorde de gemidos.

0 comentarios